Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBMT TQVN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

UBMT TQVN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, tại Hội trường trung tâm văn hóa xã Tam Vinh, UBMTTQVN xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để sơ kết đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai chương trình công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong 6 tháng đầu năm 2019, UBMTTQVN xã Tam Vinh đã phát huy khối đoàn kết toàn dân, tập trung vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tình tình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân đến với cấp ủy, chính quyền địa phương; kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tập trung cho công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời, củng cố lại Ban công tác mặt trận thôn sau khi hợp nhất sáp nhập các thôn trên địa bàn xã.
Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBMTTQVN xã Tam Vinh tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 cuar Bộ Chính trị.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Đoàn thể UBMT TQVN XÃ TAM VINH TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Green Blue Orange Back to Top