Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

UBND XÃ TAM VINH TRIEN KHAI CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

UBND XÃ TAM VINH TRIEN KHAI CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG

Trong thời gian qua, do tình hình chung của cả tỉnh nên công tác thu gom, vận chuyển gặp nhiều trở ngại, khó khăn.
Trước tình hình trên, để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn xã được đảm bảo, UBND xã đã tổ chức triển khai tuyên truyền trong nhân dân, tăng cường thông báo trên hệ thống truyền thanh; tổ chức tuyên truyền lưu động nhằm giúp cho nhân dân nắm bắt và để chia sẻ những khó khăn trong việc xử lý rác thải trên địa bàn. Đồng thời đề nghị nhân dân chủ động phân loại rác và tự xử lý rác thải tại nhà, không tập kết rác thải ra đường và các điểm trung chuyển rác thải; không vức rác bừa bãi ra suối, kênh mương, ao hồ và các khu vực công cộng... Tổ chức thu gom hết lượng rác thải nhân dân tập kết ra đường (làm 04 đợt); đồng thời vận động cho các chị Tổ thu gom tiếp tục duy trì thực hiện việc thu gom rác thải đối với tất cả các hộ trên địa bàn xã, thu gom và tập kết về điểm tập kết trên trục đường ĐH9 để xử lý, chôn lấp.
Phối hợp lồng ghép với Mặt trận và các hội đoàn thể xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, hạn chế túi ni lông, bảo vệ môi trường. Qua đó, tổ chức cấp phát 200 cái giỏ nhựa đi chợ và 400 hộp nhựa đựng thực phẩm cho các hội viên tham dự hội nghị để thay thế túi ni lông khi đi chợ.
Qua hơn 3 tháng tập trung quyết liệt, đến nay nhìn chung công tác xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã Tam Vinh cơ bản thực hiện đảm bảo, đa số nhân dân đã chủ động tích cực trong việc phân loại, xử lý rác thải tại nhà, hạn chế thấp nhất việc bỏ rác thải không đúng nơi quy định, góp phần cùng xã Tam Vinh xây dựng môi trường ngày càng sạch đẹp hơn!

You are here: Home Tin tức hoạt động Chính quyền UBND XÃ TAM VINH TRIEN KHAI CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG
Green Blue Orange Back to Top