Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tam Vinh

Kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tam Vinh

Xuất phát từ nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sau khi Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn Đảng bộ, đồng thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác, trong đó chú trọng lựa chọn nội dung phù hợp sát với tình hình thực tế để đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên; đồng thời giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, những vấn đề dư luận nhân dân quan tâm; đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ...
Qua hơn bốn năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Tam Vinh đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, cơ quan được nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm "nói đi đôi với làm" trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên; lề lối, tác phong, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đánh giá hàng năm, có trên 85% chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ và đảng viên yếu kém. Nhiều đơn vị đã có những cách làm mới, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với các nhiệm vụ cụ thể như: UBND xã Tam Vinh tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ hai đầu tháng theo định kỳ; Chi bộ trạm y tế huyện gắn học tập và làm theo Bác với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và phong cách, thái độ phục vụ nhân dân; Chi bộ Tân Qúy gắn học tập và làm theo Bác với việc xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới Kiểu mẫu.
Ngoài ra, UBND, Các ban, ngành, Mặt trận- đoàn thể đã quan tâm gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính, các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng Nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa... và đạt được một số kết quả quan trọng.
Cùng với những kết quả đã đạt được qua 05 năm triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có thể nói qua hơn bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đều khẳng định rằng: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan mà còn tác động đến hành vi, lời nói ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc...
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua bốn năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ở Đảng bộ vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Việc tổ chức tuyên truyền, triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề hàng năm ở một số chi bộ cơ sở còn chậm, chưa thiết thực, sinh động, chưa gắn với điều kiện, đặc thù và nhiệm vụ được giao; việc khắc phục những một số hạn chế, khuyết điểm, giải quyết vấn đề bức xúc, nổi cộm chuyển biến còn chậm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến chưa được quan tâm đúng mức, chưa xây dựng được nhiều mô hình tiêu biểu để nhân rộng...
Từ thực tiễn công tác triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã thời gian qua cho thấy có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cần được quan tâm trong thời gian tới:
Một là, cấp ủy, nhất là người đứng đầu cơ quan cần phát huy vai trò và nhận thức đầy đủ hơn nữa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập thì nơi đó đạt kết quả.
Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trực quan, lưu động... để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết hợp giữa "xây" và "chống", "xây" là cơ bản, đồng thời, "chống" phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.
Bốn là, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện "nói đi đôi với làm".
Năm là, chú trọng công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội.
Hi vọng, với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Tam Vinh gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Thông tin tuyên truyền Kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã Tam Vinh
Green Blue Orange Back to Top