Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ đỡ hộ nghèo" trên địa bàn xã Tam Vinh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư
nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ đỡ hộ nghèo"
trên địa bàn xã Tam Vinh

Nhằm tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cán bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng mô hình mới trong học tập và làm theo Bác. Ngày 24-01-2017, Huyện ủy Phú Ninh ban hành kế hoạch số 51-KH/HU về triển khai mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khối phố văn minh đô thị" và "Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo". Đảng ủy xã Tam Vinh căn cứ vào đó cũng đã kịp thời ban hành kế hoạch số 41-KH/ĐU, ngày 15-3-2017 của Đảng ủy xã Tam Vinh về triển khai mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" và "Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo"nhằm nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong việc góp phần tạo sự chuyển biến về tư duy, nhận thức đối với thôn trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu và việc giúp đỡ để các hộ dân thoát nghèo bền vững.
Ngay từ những ngày đầu triển khai kế hoạch, cùng với sự phân công giúp đỡ của Huyện ủy, Đảng ủy đã ra quyết định phân công các đơn vị, cơ quan và chi bộ giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ hộ nghèo. Trong thời gian qua việc giúp đỡ hộ nghèo, giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân, đặc biệt là xây dựng ý thức tự vươn lên của các hộ gia đình nghèo, người nghèo tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; làm tốt công tác vận động và thực hiện có hiệu quả nguồn xã hội hoá công tác giảm nghèo. Việc giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã được Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, hướng dẫn và cùng với Ban Phát triển thôn triển khai thực hiện từng bước theo kế hoạch.
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện nhiều chi bộ, cơ quan, đơn vị có những cách làm hay rất đáng được ghi nhận. Thông qua vận động các nguồn lực từ cơ quan, đơn vị hoặc từ các nhà hảo tâm nhằm giúp đỡ hộ nghèo làm ăn có hiệu quả, trao sinh kế cho người tìm việc làm, xóa nhà tạm, hỗ trợ việc khám chữa bệnh và hỗ trợ học tập của con em hộ nghèo... Ngoài ra, việc hỗ trợ cũng được xác định liên quan đến xây dựng các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu như bồi dưỡng nâng cao kiến thức người dân; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tổ chức các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, phong trào xã hội học tập, an ninh trật tự thôn xóm, trong quá trình thực hiện các cơ quan, đơn vị, chi bộ được phân công giúp đỡ đã xây dựng kế hoạch cụ thể, đưa ra lộ trình giúp đỡ cụ thể, đồng thời chỉ đạo cho các thành viên trong chi bộ, hội, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia, xây dựng các phong trào cụ thể như: Đoàn thanh niên với mô hình "ngày chủ nhật Xanh"; UBND xã với mô hình "Phát thanh an ninh" hay mô hình mỗi đảng viên tiết kiệm 10.000đ/tháng ở các chi bộ; Chi bộ CSGT-TT-CĐ Công an Huyện đã hỗ trợ 3.000.000đ đễ hỗ trợ thôn Tú Lâm xây dựng đường điện chiếu sáng; Chi bộ Dân Vận Huyện ủy hỗ trợ trên 80 đầu sách cho thôn Lâm Môn, Đoàn thanh niên xã giúp đỡ thôn Tân Vinh với việc tổ chức ra quân dọn vệ sinh, nạo vét kênh mương, thu gom rác, đổ bê tông, đắp lề, chặt phá bụi tre; Hội liên hiệp Phụ nữ đã vận động góp công thực hiện tuyến điện chiếu sáng tại thôn và hỗ trợ Tủ thuốc gia đình cho hộ nghèo, trồng hoa nhà sinh hoạt văn hóa thôn, hỗ trợ kinh phí mua phân bón cỏ trị giá 1.000.000đ cho hộ nghèo bà Nguyễn Thị Thuyền (thôn Tú Bình); Đảng ủy, UBND, Chi bộ thôn Tú Lâm hỗ trợ 1.000.000 đ hỗ cho gia đình để mua đồ dùng học tập, chi phí đi lại cho con trai bà Phạm Thị Hương thôn Tú Lâm....

duy 3

Đảng ủy, UBND, chi bộ Tú Lâm hỗ trợ kinh phí học tập cho con hộ nghèo Phạm Thị Hương (thôn Tú Lâm)

duy 4

Hội LHPN xã hỗ trợ phân bón trồng cỏ cho hộ bà Nguyễn Thị Thuyền (thôn Tú Bình)

duy 5

Ban Dân Vận Huyện ủy trao sách cho thôn Lâm Môn

Những việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với mô hình "Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ đỡ hộ nghèo" đã đem lại những chuyển biến tích cực. Thể hiện rõ nét trong việc phát huy vai trò lãnh đạo của Huyện ủy, Đảng ủy, chi bộ và sự vào cuộc của ban nhân dân thôn và công tác vận động tích cực của các hội đoàn thể từ xã đến thôn. Tạo sự gắn kết sâu sắc, duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với các hộ nghèo, nhân dân địa phương, góp phần củng cố tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy đảng, chính quyền./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Chi bộ, cơ quan, đơn vị giúp đỡ thôn xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, giúp đỡ đỡ hộ nghèo" trên địa bàn xã Tam Vinh
Green Blue Orange Back to Top