Developed by JoomVision.com

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam

Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam Trang thông tin điện tử xã Tam Vinh - huyện Phú Ninh - tỉnh Quang Nam
Developed by JoomVision.com

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

hotline02353.890.414
0913.444.555

Bản đồ địa lý

map_xatamphuoc

Đảng ủy xã Tam Vinh Tổ chức Hội nghịtổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khaiphương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy xã Tam Vinh Tổ chức Hội nghịtổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khaiphương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Sáng ngày 21/12/2018, Đảng ủy xã Tam Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Vân-UVBTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Đỗ Văn Luật-HUV, Bí thư Đảng ủy xã chủ trì Hội nghị.

sieu 2 copy copy copy copy copy copy copy copy

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2018, Đảng ủy xã Tam Vinh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM năm 2018. Tập trung duy trì, nâng chuẩn các tiêu chí còn thiếu tính bền vững như: tiêu chí điện, tổ chức sản xuất, môi trường... Đến nay, toàn xã đạt 18/19 tiêu chí, tăng 08 tiêu chí so với năm 2017. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện và đem lại hiệu quả. Bộ máy chính quyền từ xã đến thôn tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế văn hóa công sở của xã.

Báo cáo tổng kết cũng đã đánh giá cao sự đóng góp của UBMT xã, hội đoàn thể trong công tác phối hợp Chính quyền thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế năm 2018, triển khai thực hiện tốt Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền.

Kịp thời bố trí, sắp xếp đảng viên gắn với củng cố, kiện toàn chi ủy chi bộ và các chức danh chủ chốt ở thôn. Đến nay 100% Trưởng thôn, phó thôn, trưởng Ban công tác Mặt trận, công an viên, trưởng các chi hội, đoàn thể ở thôn là đảng viên; 24/24 phó các chi hội, đoàn thể là đảng viên, tỷ lệ 100%. Có 4/6 chi bộ có Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tỷ lệ 66.6 %. Chi bộ có chi ủy 10/11, tỷ lệ 90,9%.

Tại hội nghị Đảng ủy cũng đã nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, tiếp tục thực hiện tốt công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, tâm trạng xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; quyết tâm giữ vững ổn định tình hình để xử lý dứt điểm các tồn đọng để làm cơ sở tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển KT- XH trong thời gian đến. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ X và các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy, Ban Thường vụ đã ban hành trong nhiệm kỳ. Phấn đấu đến cuối năm 2019 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X đề ra. Tổ chức tốt phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới; cuối năm 2019, xã đạt chuẩn NTM sau 5 năm, thôn Tân Vinh cơ bản đạt chuẩn KDCNTMKM sau khi hợp nhất. Xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với sắp xếp, củng cố tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tăng cường hơn nữa công tác tập hợp vận động nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị./.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

You are here: Home Tin tức hoạt động Khối Đảng Đảng ủy xã Tam Vinh Tổ chức Hội nghịtổng kết các mặt công tác năm 2018 và triển khaiphương hướng, nhiệm vụ năm 2019
Green Blue Orange Back to Top